in

Lyrics of Anadwo by Sarkodie ft King Promise

Lyrics of Anadwo by Sarkodie ft King Promise

Lyrics of Anadwo by Sarkodie ft King Promise

Songwriter: Gregory North Newman

Song by Sarkodie ft King Promise

Released on 12th December, 2019

Official Video was released on 27th March, 2020

 

Lyrics

Ohh oh uhh oh

Oh yeah, King, King Promise

Ɛnnɛ anadwo eh

Mɛba wo fie

Na sɛ me bo mu a, yɛ ntɛm bue

Frisɛ, mpanyinfoɔ kaa sɛ, borɔfere a ɛdɛ na aba da aseɛ

Nti me kura me candle light

So straight to action (eh yeah)

To wo bo na me mma wo satisfaction (ooww)

Mɛma wo akeka mu ama efiefoɔ nyinaa ate yɛn nka

Ɔse ajiee

Baby eh

To wo bo mame eh

Hwɛ na w’amma me bedianko

Ajiee

Baby eh

To wo bo mame eh

Hwɛ na w’amma me bedianko

Uhh

Uhh uhh (yeah, uh)

Sɛnea feeling no yɛme dɛ no (ah)

Na w’anya me ho aboterɛ no (nuh)

Sɛ nkwalaa no daa, ma yɛn kɔ dan mu na

me nto ɔdɔ ho ndwom, megyae wo nim sɛnea me yɛ no (yes)

Nsuo ɛmuna yi, wo nim nea ɛbaa bɛ sie (ah)

Wo yɛ ɔhemaa nti nea ɛfata wo nie (nuh)

Mede kawa ahyɛ wo deɛ, Onyame ama ho kwan sɛ yɛbɛ nya yɛn akɔnɔ ho

fahodie

Mɛdukrom nsuo, edi ahemakyi a sa bi ma me (yes)

Ɛnnyɛ saa, w’aha me (nuh)

Ɛda a me dɔfo bɛgyaa me, nsuo mbɛ fa me (wha)

Deɛ me ne no mienu baabɛ yɛ bɛ ma

Efiefoɔ nyinaa ate yɛn nka

Ɔse agyiee

Baby eh

To wo bo mame eh

Hwɛ na w’amma me bedianko (yes)

Ajiee, Baby eh

To wo bo mame eh (what else)

Hwɛ na w’amma me bedianko (uh)

Uhh uhh (yeah, uh)

Obi dehyiɛ (ah)

Wo te me ne a (nuh)

Me a me diɛ

Sɛ wo de ma me (yes)

Ɛneɛ mesrɛ wo (wha)

Ma me nyɛ wo kanea(ah)

Me trim mu pɔ wo ma me sane a

Me tekyerɛma da w’anum (what else)

Akokɔ ho ntakra nso nam w’asom (nuh)

Nea yɛ ba bɛ yɛ no, yɛpɛ sum (yes)

Obi goro wo ho a, ɔdɔ mɛ starti nipa kum

Me kɔ parki de abɛ gum

Ama me bibini broni, ofi me ho a, meyare (ah)

Ɛduru a w’ayɛ me no me pɛ, mede bɛ dware (nuh)

Sesei a ma fall pɔtɔɔɔ, obiaa na me carry

Me ampaa, obaa bi hwɛ me koraa, mese ma ware

Ajiee

Baby eh

To wo bo mame eh

Hwɛ na w’amma me bedianko

Ajiee

Baby eh

To wo bo mame eh
Hwɛ na w’amma me bedianko

Uhhh

DJ Breezy on the beat

Source: www.spotonnews.net

Written by Joyceline Natally Cudjoe

I am An Entertainment Columnist, Content Writer, Blogger, Novelist, Poet, and a Publicist.

Ghana's first transgender musician, Angel Maxine out with D3d33d3

Ghana’s first transgender musician, Angel Maxine out with D3d33d3

Police charges the 'Angel' of God for religious crime

Police charges the ‘Angel’ of God over religious crime